ΝΕΑ

  Οι Γυναίκες που περνούν τις μέρες τους περιμένοντας

  02-the_women_who_spend_their_days_waiting
  Η Φωτογραφία του  Txema Salvans  ονομάζεται" The Waiting Game "συλλαμβάνει μια σπάνια αναλαμπή των ισπανικών εκδιδομένων γυναικών που εργάζονται στις παρυφές της πόλης. Οι γυναίκες φωτογραφίζονται απλά να περιμένουν τους άνδρες σε δρόμους με διόδια ή αυτοκινητόδρομους. Δείτε…  03-the_women_who_spend_their_days_waiting
  01-the_women_who_spend_their_days_waiting
  04-the_women_who_spend_their_days_waiting
  05-the_women_who_spend_their_days_waiting
  06-the_women_who_spend_their_days_waiting
  07-the_women_who_spend_their_days_waiting
  08-the_women_who_spend_their_days_waiting
  09-the_women_who_spend_their_days_waiting
  10-the_women_who_spend_their_days_waiting
  11-the_women_who_spend_their_days_waiting
  12-the_women_who_spend_their_days_waiting
  13-the_women_who_spend_their_days_waiting
  14-the_women_who_spend_their_days_waiting
  15-the_women_who_spend_their_days_waiting
  16-the_women_who_spend_their_days_waiting
  17-the_women_who_spend_their_days_waiting
  18-the_women_who_spend_their_days_waiting
  19-the_women_who_spend_their_days_waiting
  20-the_women_who_spend_their_days_waiting
  21-the_women_who_spend_their_days_waiting
  22-the_women_who_spend_their_days_waiting
  Οι Γυναίκες που περνούν τις μέρες τους περιμένοντας
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή