ΝΕΑ

  Φωτογράφος αποτυπώνει πορτρέτα

  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-44
  Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο διασυνδεδεμένος και παγκοσμιοποιημένος, όλο και περισσότερες μικρές ομάδες ιθαγενών σε όλο τον κόσμο εξαφανίζονται, εξομοιώνονται σε μεγαλύτερες  κουλτούρες. Ο Φωτογράφος Jimmy Nelson έχει σκοπό να αποτυπώσει εικόνες  από αυτές τις ομάδες, του πηρέ δύο χρόνια για να πραγματοποιήσει τον σκοπό του. Το αποτέλεσμα είναι μια πραγματικά οπτικά εντυπωσιακή τεκμηρίωση των μικρών φυλετικών ομάδων από όλο τον κόσμο που περιβάλλονται από τα πράγματα που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Δείτε..


  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-1
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-2
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-3
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-4
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-5
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-6
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-7
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-8
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-9
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-10
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-11
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-12
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-13
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-14
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-15
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-16
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-17
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-18
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-19
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-20
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-21
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-22
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-23
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-24
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-25
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-26
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-27
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-28
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-29
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-30
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-31
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-33
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-34
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-35
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-36
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-37
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-38
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-39
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-40
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-41
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-42
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-43
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-45
  vanishing-tribes-before-they-pass-away-jimmy-nelson-46
  Φωτογράφος αποτυπώνει πορτρέτα
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή