ΝΕΑ

  Συσκευή έκρηξης

  2-2-2014 8-13-22 μμ
  Θα έπρεπε να φρουρούν τη συσκευή έκρηξης, ο εργαζόμενος βάζει το  δυναμίτη στη θέση του,  όταν γυρίζει  για να μιλήσει σε ένα αστυνομικό  αξιωματικό,  ένα κοράκι προσγειώνεται στο μοχλό και πηγαίνει αργά προς τα κάτω και πυροδοτεί μια μεγάλη έκρηξη!
  Συσκευή έκρηξης
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή