ΝΕΑ

  Amelymeloptical illusion

  24-4-2014 4-45-28 μμ
  Οκτώ δακτυλίδια  δίνουν την ψευδαίσθηση ότι είναι  ένα δαχτυλίδι και περιστρέφεται γύρω από το  άλλο και  η ψευδαίσθηση της πτήσης που  στέκεται ακόμα.. Δείτε το..
  Amelymeloptical illusion
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή