ΝΕΑ

  Πασχαλινό αυγό Τέχνης

  01
  Ο Franc Grom δημουργει  όμορφα, σαν δαντέλα γλυπτά σε κελύφη αυγών, εμπνευσμένα από την παραδοσιακή σλοβενικο σχεδιασμό. Κάθε αυγό περιέχει 2.500 έως 17.000 μικροσκοπικές οπές που γίνονται με ένα μικρό ηλεκτρικό εργαλείο . Ο Grom  δινει προσοχή στη λεπτομέρεια  και τονίζει τη ευαίσθητη φύση στο κέλυφος του αυγού, δημιουργώντας εύθραυστα  που ανάβουν από μέσα. Δειτε…

  42-16672702
  03
  04
  05
  SLOVENIA/
  07
  08
  11
  VRHNIKA, SLOVENIA - Friday, April 10, 2009: Easter Egg works of art created by Slovenian Franc Grom. He drills the eggs with a thousands holes and then turns them into little works of art. (Pic by Expa/NPH/Propaganda)
  general
  Πασχαλινό αυγό Τέχνης
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή