ΝΕΑ

  Βιβλιοθήκη αντανακλώντας τα βιβλία

  02

  Η Αρχιτεκτονική εταιρεία XL-Muse έχει ολοκληρωσει την Yangzhou Chongshuge μια βιβλιοθήκη που βρίσκεται στο Zhen Yuan στην Κίνα. Η ιδέα βασίστηκε στην ιδέα του νερού και πώς είναι το λίκνο και το γόνιμο έδαφος του πολιτισμού Yangzhou.


  Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο ήταν το μονότοξο γεφύρι ένα απαραίτητο παραδοσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται ως κατευθυντήριο παράγοντας του εμπορίου, η οποία θα εκπροσωπεί στο βιβλιοπωλείο τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των βιβλίων σε όλη την ιστορία. Η χρήση ενός μαύρου γυαλιου και καθρεπτες αντικατοπτρίζει τις βιβλιοθήκες, ενώ δίνει την αίσθηση του νερού. Καθώς ο επισκέπτης συνεχίζει το ταξίδι στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης που σχεδιάστηκε από την  XL-Muse ,τα  περισσότερα βιβλία θα ειναι στη δεξιά πλευρά.


  Αυτό προκύπτει επίσης τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της γέφυρας και του ποταμού, χρησιμοποιώντας όλα τα είδη των τόξων να συνδέουν τις διαφορετικές ζώνες. Η αίσθηση του μυστηρίου που από το απαλό φως επιτρέπει στους αναγνώστες να χαθουν  σε χιλιάδες ιστορίες.

  0506070809101112
  Βιβλιοθήκη αντανακλώντας τα βιβλία
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή