ΝΕΑ

  "Οι αρχές του animation συν"


  Σε αυτό το επεισόδιο του "Οι αρχές του animation συν" βλέπουμε στην πράξη πώς σχεδιάζουμε συμπαγώς έναν χαρακτήρα.

   "Οι αρχές του animation συν"
  • Σχόλια
  • Συνδέσεις
  Κορυφή